Dzięki odpłatnemu zatrudnieniu kolejne osadzone będą mogły spłacać swoje zadłużenie

Perspektywa na lepsze jutro…

Dyrektor gębarzewskiego więzienia podpisał umowę o zatrudnienie odpłatne więźniów z Zakładem Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Środzie Wielkopolskiej. Kobiety odbywające karę w podległym Zakładowi Karnemu w Gębarzewie Oddziale Zewnętrznym w Pobiedziskach, od 20.09.2021 roku opuszczają mury więzienia pracując na lepsze jutro. W chwili obecnej 4 skazane, a docelowo 10 kobiet będzie pracować przy obróbce warzyw. Spędzając 40 godzin w tygodniu poza więzienną celą pokazują, że warto dać im drugą szansę, która właściwie wykorzystana zaprocentuje w przyszłości.

Zatrudnienie więźniów umożliwia im regulowanie zobowiązań finansowych, w tym naprawę krzywd wyrządzonych przestępstwem. To również szansa dla skazanych na zdobycie nowego doświadczenia zawodowego, które daje szansę na odnalezienie się w środowisku ludzi wolnych po odbyciu kary.

 

Tekst kpt. Krystian Rynarzewski

zdjęcie kpr. Natalia Góral

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej