Kolejne miejsca pracy w ramach programu Praca dla więźniów

Współpraca z Nadleśnictwem

Dyrektor gębarzewskiego więzienia płk Mirosław Szymański zawarł porozumienie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Gniezno Michałem Michalakiem w srawie odpłatnego zatrudnienia skazanych. W ramach współpracy, 6 osadzonych będzie sadzić nowy las, który został zniszczony przez nawałnicę jaka przeszła nad Polską w 2017 roku.

Pracują na lepsze jutro

Skazani z Gębarzewa nie pierwszy raz angażują się w prace na rzecz ratowania drzewostanu. W ramach udziału w programach resocjalizacyjnych aktywnie uczestniczyli we wcześniejszych akcjach sadzenia młodych drzewek, które dziś są już młodym lasem. Dzieki pracy w lesie budują swoją świadomość dotyczącą ekologii oraz edukacji leśnej. Praca nie jest łatwa, ale doceniają możliwość spędzenia czasu poza zakładem karnym i dania przykładu innym, w jaki sposób należy postępować, by wszystkim żyło się lepiej. 

 

tekst i zdjęcia kpt. Krystian Rynarzewski   

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej