Inspirujący, pełen magii, muzyki i tańca spektakl amerykańskiej grupy Deep Heart w ramach oddziaływań resocjalizacyjnych w Zakładzie Karym w Gębarzewie.

W dniu 13.05.2024 r. na terenie Zakładu Karnego w  Gębarzewie odbył się spektakl zrealizowany przez grupę wolontariuszy z Las Vegas - publiczną, świecką  organizację charytatywną pod nazwą Deep Heart. Rodzinna grupa performerów zaprezentowała  swój terapeutyczny program skierowany do osób przebywających w izolacji penitencjarnej niezależnie od pochodzenia, religii, rasy i wyznania . Celem wydarzenia było zachęcenie osób odbywających karę pozbawienia wolności  do wyjścia z własnej strefy komfortu  i  analizy swojej sytuacji życiowej związanej zarówno z pobytem w więzieniu  jak i przygotowania do powrotu do wolności.  Widowisko było naszpikowane iluzją, przeplatane  inspirującymi anegdotami z prawdziwego życia  np. radzenia sobie  z  traumatycznymi przeżyciami, walką z depresją, potrzebą przebaczenia wrogom czy  naprawiania relacji z członkami rodziny. W Zakładzie Karnym w Gębarzewie prowadzone są oddziaływania resocjalizacyjne, a  jedną z form przywracania społeczeństwu osób wykluczonych jest ich kontakt z osobami ze świata kultury i pokazywanie, że obcowanie ze sztuką jest równie ważne. Spotkanie z grupą Deep Heart było motywującym i zaskakującym doświadczeniem, a emocje jakich dostarczyło osadzonym pozostanie na pewno na długo w ich pamięci.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej