Przedmiotem porozumienia jest wsparcie wielkopolanek opuszczających zakłady karne oraz przygotowanie rodzin na ich powrót.

Kolejna wązna inicjatywa w procesie resocjalizacji kobiet

W dniu 12 marca br. dyrektor Zakładu Karnego w Gębarzewie ppłk Zbigniew Dolata podpisał z panią Moniką Kosicką v-ce Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej Pracownia ArtZagroda umowę o współpracy.

Wsparcie Wielkopolanek opuszczających  zakłady karne oraz przygotowanie rodzin na ich powrót z jednostek penitencjarnych to główne cele programu. Projekt realizowany będzie w ramach konkursu na realizację wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2024 roku.

opracował mjr Krystian Rynarzewski

zdjęcie ppłk dr Maciej Gołębiowski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej