Wcześniej nie potrafił żyć w zgodzie z przepisami prawa, jeden z nich spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym - dziś, dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy Służby Więziennej, dostrzegają potrzebę angażowania się w akcje, propagujące bezpieczne poruszanie się w ruchu drogowym.

Nietypowa inicjatywa funkcjonariuszy

Gębarzewskie więzienie od kilku lat realizuje program profilaktyczny "Głos zza krat". Jego celem jest dotarcie do jak największej ilości osób młodych, które z uwagi na brak życiowego doświadczenia, nie potrafią do końca przewidzieć skutków swojego zachowania. Oprócz wyjazdów do szkoł, spotkań z uczniami w ramach lekcji wychowawczych, wizyt młodzieży w zakładzie karnym, powstał pomysł zaangażowania skazanych odbywających karę pozbawienia wolności do propagowania wśród najmłodszych zachowań społecznie porządanych. Akcja pomocy w przeprowadzeniu uczniów przez przejście dla pieszych na drodze karjowej nr 15 Gniezno - Września w miejscowości Żydowo, miała na celu pokazanie społeczeństwu, że więźniowie z gębarzewskiej jednostki, dzięki oddziaływaniom jakim zostają poddani, czują potrzebę dzielenia się swoim przykrym doświadczeniem i przestrzegania przed wejściem w konflikt z prawem. Tym razem dali przykład właściwego zachowania w trakcie przechodzenia przez przejście dla pieszych.

Pewnego dnia w moim życiu zdarzył się wypadek, zginęły dwie osoby i jestem za to odpowiedzialny

Błażej odbywa karę 5 lat pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Jadąc samochodem nie zachował właściwej uwagi, korzystał z telefonu komórkowego. Zajęty rozmową nie zauważył, że jego auto zjeżdża z drogi. Uderzył w inny pojazd, przed którym stały dwie kobiety - zginęły na miejscu. W trakcie odbywania kary zdał sobie sprawę, że nigdy już nie będzie tym samym człowiekiem. Pomimo tragedii, do której doprowadził przez swoją nieodpowiedzialność, stara się zrekompensować społeczeństwu krzywdy, które wyrządził swoja postawą. Angażuje się w swój proces resocjalizacji i dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy Służby Więziennej, ma możliwość dzielenia się swoją historią. W ten sposób przestrzega młodzież przed skutkami niewłaściwego zachowania w czasie jazdy autem. Przeprowadzając dzieci przez przejście dla pieszych pokazuje, że może przyczynić się w ten sposób, do poprawienia bezpieczeństwa na drodze, na drodze, na której kiedyś doprowadził do wilelkiej tragedii.

tekst kpt. Krystian Rynarzewski

zdjęcia Rafał Wichniewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej