Wydarzenie zostało zorganizowane przez Fundację SNAP - STOP NARKOMANII, ALKOHOLIZMOWI, PRZEMOCY

Profilaktyka poprzez muzykę

Spotkanie zorganizowane dla skazanych kobiet odbywających karę w Oddziale Zewnętrznym w Pobiedziskach Zakładu Karnego w Gebarzewie, które odbyło się z przedstawicielką fundacji SNAP miało formę koncertu hip-hop.  Było też okazją do rozmów na temat swojego dotychczasowego życia, które doprowadziło osadzone do wejścia w konflikt z prawem. Refleksja nad swoim życiem, podjęcie działań, które przybliżą je do życia w zgodzie z powszechnie obowiązującymi normami prawnymi, to wartość dodana spotkania z panią Małgorzatą Sarnowską. W trakcie koncertu podzieliła się ona ze skazanymi licznymi doświadczeniami i trudnościami, które napotkała na swojej drodze. Celem fundacji SNAP jest działalność profilaktyczna, która dotyczy przestępczości oraz czynników, które przyczyniają się do jej powstania tj. m.in. przez alkoholizm, narkomanię czy stosowanie przemocy. 

tekst i zdjęcia mjr Krystian Rynarzewski

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej