Wiedza... edukacja... zatrudnienie

Gębarzewskie więzienie realizuje projekt pod nazwą Program Operacyjny Wiedza - Edukacja - Rozwój 2014-2020, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Celem programu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej osadzonych, podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Podniesienie, uzupełnienie czy też zdobycie nowych kompetencji zawodowych ułatwi im powrót na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. Wśród skazanych dużym zainteresowaniem cieszy się kurs spawacza metodą TIG. To już drugi szkolenie w tym roku, do którego przystapiło kolejnych 12 więźniów. Dzięki zajęciom teoretycznym i możliwości wykonywania spawów podczas praktyki, nabywają nowych umiejętności, które będą mogli wykorzystać w trakcie pracy. W więzieniu funkcjonuje hala produkcyjno - montażowa, w której zatrudnienie znajduje kilkudziesięciu osadzonych z zakładu karnego typu zamkniętego. Większość z nich wcześniej ukończyła kurs spawacza metoda TIG.

 

tekst i zdjęcia kpt. Krystian Rynarzewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej