Odpłatne zatrudnienie więźniów szansą na lepsze jutro

Kolejne miejsce pracy dla skazanych kobiet

Dziś (21.09) dyrektor Zakładu Karnego w Gębarzewie mjr Jarosław Korytowski podpisał umowę z firmą Unipol z siedzibą w Biskupicach, reprezentowaną przez prokurenta Agnieszkę Olsztyńską o odpłatnym zatrudnieniu kobiet odbywających karę pozbawienia wolności.

Przygotowanie do życia na wolności

Osadzone przebywają w podległym Zakładowi Karnemu w Gębarzewie Oddziale Zewnętrznym w Pobiedziskach. Na mocy zawartej umowy, 10 kobiet otrzyma szansę na odpłatną pracę, dzięki której będą mogły regulować swoje zobowiązania finansowe wyrządzone przestępstwem. Spędzając 40 godzin w tygodniu poza więzienną celą pokazują, że warto dać im druga szansę, która właściwie wykorzystana zaprocentuje w przyszłości. Codziennie będą wychodzić do pracy w piekarni pokazując pozostałym osadzonym, jak należy wykorzystać czas w trakcie pobytu w więzieniu.

 

Tekst i zdjęcia mjr Krystian Rynarzewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej