Gębarzewskie więzienie od kilku lat współpracuje z Urzędem Miasta i Gminy we Wrześni, gdzie na mocy porozumienia do pracy może być skierowanych 8 osadzonych.

Pracując utrzymują porządek w mieście

Wielu z nich wcześniej nie miało legalnego zajęcia, ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości. Dziś wiedzą, że taki styl życia doprowadził ich do więzienia. Próbują nadrobić stracony czas służąc społeczeństwu, do którego mają zamiar niedługo wrócić.

Sprzątanie, zamiatanie, malowanie...

Więźniowie z Gębarzewa codziennie pod nadzorem strażników miejskich pielęgnują tereny zielone we Wrześni i okolicznych miejscowościach. Konserwują ławki w parku, oczyszczają kratki ściekowe, pomagają w likwidowaniu nielegalnych wysypisk śmieci, zbierając i segregując odpady. W ostatnim czasie wyczyścili i pomalowali ok. 260 metrów barierek ochronnych przy drodze w jednej z wiosek. Ich praca jest doceniana przez lokalną społeczność, która codziennie obserwuje efekty działań więźniów.

Praca jednym z najważniejszych elementów procesu resocjalizacji

Dbałość o estetykę miasta to jedno z ustawowych zadań strażników miejskich. W ramach współpracy z gębarzewskim więzieniem, nadzorują pracę skazanych na terenie miasta. Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy Służby Więziennej, skazani odbywający karę pozbawienia wolności mogą „pracować” na lepsze jutro.

 

tekst mjr Krystian Rynarzewski

zdjęcia Straż Miejska we Wrześni

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej