Wspólne działania służb w neutralizowaniu zagrożeń w Zakładzie Karnym w Gębarzewie.

Pożar, bunt i ładunek wybuchowy

 

Scenariusz działań zakładał wystąpienie trzech sytuacji zagrażających bezpieczeństwu jednostki.

Pierwsza dotyczyła likwidacji zagrożenia, którym był pożar. W pomieszczeniu do segregacji odpadów, zapaleniu uległa część magazynowa, w której składowane były odpady. Istniało zagrożenie życia i zdrowia człowieka . Do akcji wkroczyli gnieźnieńscy strażacy oraz OSP w Żydowie przy wsparciu funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Kolejna sytuacja dotyczyła zakłóceniu porządku w sali widzeń na terenie jednostki penitencjarnej. Po zrealizowaniu zakupów w więziennej kantynie osadzeni odmówili wyjścia i zabarykadowali się. Do działań niezwłocznie przystąpili funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej.

Ostatnim elementem ćwiczeń był zamach terrorystyczny przed jednostką. Z zakładu karnego został wytransportowany szczególnie niebezpieczny więzień. Wyjeżdżając samochód został zatrzymany przez nieznane osoby, a jedna z nich podłożyła pod pojazd konwojowy pakunek niewiadomego pochodzenia. Zaszła poważna obawa, że grupa będzie chciała uwolnić skazanego z konwoju. O groźnej sytuacji została poinformowana Policja. Do działań wkroczyli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie przy zabezpieczeniu funkcjonariuszy z Gębarzewa.

 

Szkolimy się, dla Waszego bezpieczeństwa

 

Ćwiczenia z zakresu działań ochronnych realizowanych wspólnie z innymi służbami ratunkowymi, odbywają się na terenie Zakładu Karnego w Gębarzewie co roku. Funkcjonariusze Służby Więziennej na co dzień pełnią służbę z osobami, które na wolności dopuściły się naruszenia porządku prawnego. Umiejętność reagowania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu jednostki penitencjarnej jak i funkcjonariuszy pełniących służbę na jej terenie, jest jednym z podstawowych czynników, które odpowiadają za ład i porządek panujący w więzieniu. W trakcie służby musimy być przygotowani na każdą kryzysową sytuację. Nabywanie i doskonalenie praktycznych umiejętności w tym zakresie pozwala profesjonalnie, skutecznie i szybko reagować na pojawiające się zagrożenia.

 

tekst i zdjęcia mł. chor. Marta Magda-Bigos

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej