To największe wydarzenie w kraju organizowane przez Grupę Poszukiwawczo – Ratowniczą Nocny Tropiciel.

Szkolimy się dla Waszego bezpieczeństwa.

W dniach 18 i 29.05.2024 r. wspólnie z funkcjonariuszami Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu reprezentowaliśmy naszą formację podczas głównej V edycji Wielkiej Akademii Ratowniczej SAREX -24 oraz Akademii Ratowniczej SAREX KIDS 2024. Wydarzenie, w którym uczestniczyli także gębarzewscy więziennicy gromadzi wszystkie służby, instytucje i organizacje odpowiadające za bezpieczeństwo oraz ratownictwo w ramach struktur cywilnych i mundurowych.

Celem głównym wydarzenia jest przybliżenie społeczeństwu szeroko pojętego pojęcia ratownictwa, będącego nieodzownym elementem naszego bezpieczeństwa, którego składową są profesjonalnie przygotowane służby, ale i świadome społeczeństwo obywatelskie. Główną ambicją ćwiczeń SAREX -24 jest sprawdzenie zdolności Sił Zbrojnych RP i układu pozamilitarnego jako elementów systemu bezpieczeństwa państwa do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym właściwym dla systemu poszukiwania i ratownictwa.

Warto podkreślić, że manewry te są największymi tego rodzaju realizowanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Organizatorem ćwiczeń jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, natomiast koordynatorem epizodu pod kryptonimem NOCNY TROPICIEL jest Grupa Poszukiwawczo - Ratownicza Nocny Tropiciel.

 

 

tekst mł. chor. Marta Magda-Bigos

zdjęcia st.szer. Marta Matuszewska 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej