Główne uroczystości odbyły się w Parku Miejskim im. gen. Władysława Andersa przed obeliskiem upamiętniającym polskich policjantów zamordowanych przez sowieckie NKWD w 1940 roku.

79 lat tem temu Armia Czerwona napadła na wschodnie kresy Rzeczypospolitej. Do niewoli sowieckiej dostało się ok. 250 tys. żołnierzy, w tym ok. 10 tys. oficerów. Sowiecka napaść na Polskę była realizacją układu podpisanego w Moskwie 23 sierpnia 1939 r. przez ministra spraw zagranicznych III Rzeszy Joachima von Ribbentropa oraz ludowego komisarza spraw zagranicznych ZSRS Wiaczesława Mołotowa, pełniącego jednocześnie funkcję przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych. 17 września 1939 r., łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. Konsekwencją sojuszu dwóch totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej Polski. Uroczystości w Gnieźnie rozpoczęły się od mszy świętej, sprawowanej w kościele garnizonowym w asyście licznych pocztów sztandarowych oraz delegacji. Następnie delegacje parlamentarzystów, służb mudurowych oraz mieszkańców Gniezna udały się we wspólnym przemarszu do Parku Miejskiego im. gen. W. Andersa przed tablicę ku pamięci policjantów z powiatu gnieźnieńskiego, zamordowanych na Wschodzie. Zakład Karny w Gębarzewie reprezentowała zastępca dyrektora ppłk Anna Rolewska.

tekst kpt. Krystian Rynarzewski

zdjęcia Rafał Wichniewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej