Jednym z podstawowych oddziaływań w procesie resocjalizacji jest zachęcanie osadzonych do udziału w zajęciach o charakterze kulturalno-oświatowym

Projektując  aktywności zawsze staramy się aby proponowane zajęcia miały różnorodny charakter, ukulturalniały, zachęcały do poszukiwania nowych pasji i poszerzania horyzontów.

Tym razem do współpracy zaprosiliśmy Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki.

W ramach projektu „Wolność i solidarność 80/30” na terenie jednostki odbyły się dwa koncerty smyczkowe oraz spotkanie autorskie z izraelskim poetą.

Wszystkie te spotkania stanowiły część zaplanowanych przez instytucje kultury działań mających na celu upamiętnienie 30-tej rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów oraz 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Pierwsza rocznica to święto wolności i solidarności a druga to wspomnienie chwili, kiedy ta wolność została Polsce odebrana.

Osadzeni w ramach zorganizowanych koncertów mogli wysłuchać specjalnie przygotowanego na tę okazję repertuaru kwartetu Baltic String Quartet z Gdańska wzbogaconego o liczne muzyczne ciekawostki i wiedzę o stylach muzycznych w historii. Kilka dni później, zachęceni do kontaktu z kulturą, mieli szansę zapoznać się z twórczością wielokrotnie nagradzanego hebrajskiego poety Cwika Szternfeld’a.

 

Tekst i zdjęcia: por. Agnieszka Szultka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej