Wraz z końcem kwietnia zakończył się organizowany dla osadzonych kurs: opiekun osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych

Jednym z ważnych celów resocjalizacji jest kształtowanie w osadzonych poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego. Aby to osiągnąć ważne jest zindywidualizowanie oddziaływań, wobec poszczególnych skazanych i zaproponowanie im aktywności. Wśród priorytetów są redukcja deficytów oraz rozwój potencjału. Służą temu programy readaptacyjne, praca, nauczanie, a także zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe.

Od wielu lat na terenie jednostki penitencjarnej prowadzimy również kursy zawodowe, w tym od roku 2016 kursy dofinansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój.

Dzięki nim osadzeni mogą w sprawny i co najważniejsze, praktyczny sposób zdobywać atrakcyjne na rynku pracy umiejętności, a co za tym idzie, zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie po zakończeniu kary pozbawienia wolności.

Jednym z wytypowanych kierunków kształcenia dostępnym na skazanych w zakładzie karnym w Gdańsku, oprócz spawacza MAG czy malarza budowlanego jest opiekun osób starszych i niepełnosprawnych.

W związku z faktem, iż praca z osobami słabszymi i zależnymi to zajęcie wymagające cierpliwości, empatii i innych szczególnych predyspozycji osobowościowych, wychowawcy mieli przed sobą trudne zadanie starannego wyselekcjonowania spełniających te kryteria kursantów.

W ten sposób 12-tu spośród naszych osadzonych zostało ostatecznie zakwalifikowanych do udziału w tym przedsięwzięciu.

W czasie ponad 100 godzin intensywnego szkolenia osadzeni poznali podstawy psychologii, anatomii i fizjologii. Nauczyli się podstaw udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz reagowania w sytuacjach nagłych. Dowiedzieli się jak prawidłowo wykonywać czynności opiekuńcze w zakresie czynności higienicznych i pielęgniarskich. Zyskali wiedzę na temat organizowania pracy z osobą niepełnosprawną i udzielania jej wsparcia w codziennej aktywności życiowej.

Istotnym jest też fakt, iż skazani aby ukończyć kurs i otrzymać stosowny świadectwo musieli podsumować całą zdobytą wiedzę i zdać egzamin końcowy.

Tekst i zdjęcia: por. Agnieszka Szultka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej