W zakładach karnych w Polsce podejmuje się szereg oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób pozbawionych wolności

7.jpg

Jednym z ważniejszych działań sprzyjających powrotowi skazanych do społeczeństwa jest nauczanie. Przygotowanie zawodowe zdobyte w czasie pobytu w izolacji pozwala osadzonym na sprawne i efektywne, a co za tym idzie skuteczne poruszanie się na rynku pracy po zakończeniu kary pozbawienia wolności. Aby zdobyte kwalifikacje były na jak najwyższym poziomie Służba Więzienna w Polsce realizuje programy we współpracy z Funduszami Unii Europejskiej. Aktualnie skazani mogą korzystać z zawodowych kursów kwalifikacyjnych współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Operacyjny.

 W 2019r. odbyło się w sumie 11 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych w następujących kierunkach kształcenia:

  • Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych
  • Glazurnik-posadzkarz
  • Malarz budowlany
  • Zagospodarowanie terenów zielonych (w tym obsługa pił i kos spalinowych)
  • Konserwator powierzchni płaskich
  •  Monter stolarki budowlanej
  •  Spawacz metodą MAG

 

W każdym z cykli udział wzięło 12 skazanych, łącznie w 2019r. w kursach uczestniczyło 132 osadzonych, kursy ukończyło 130 osadzonych.

Po ukończeniu kursów 125 osób zostało zatrudnionych na terenie lub poza terenem zakładu karnego, u kontrahentów współpracujących z jednostką penitencjarną. Skazani zdobywają w ten sposób cenne doświadczenie, z którego mogą skorzystać po zakończeniu pobytu w izolacji aplikując do wybranych przez siebie firm.

 

Tekst: kpt. Agnieszka Szultka

Zdjęcia: ppor. Magdalena Ciesielska-Dowgiałło, kpt. Agnieszka Szultka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej