Wieloletnia współpraca Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce z Uniwersytetem Gdańskim niejednokrotnie owocowała praktykami studenckimi, projektami programów resocjalizacyjnych oraz wizytami studentów mającymi na celu zapoznanie ich z systemem penitencjarnym.

Tym razem na prośbę Wydziału Prawa i Administracji odwiedził nas zagraniczny gość.

Pani Marta Miklosi, pedagog resocjalizacyjny z Węgier miała szansę porównać warunki i zasady panujące w Polskich więzieniach do tych, z którymi codziennie spotyka się w swojej pracy w ojczyźnie.

W kręgu jej zainteresowania znalazły się realizowane w naszej jednostce programy readaptacji, kwestie zatrudnienia osadzonych na terenie zakładu oraz ich praca na rzecz kontrahentów poza jednostką. Pozytywną uwagę przykuła również infrastruktura zakładu oraz warunki socjalno-bytowe osadzonych.

Gość chętnie zadawał pytania i porównywał więzienia węgierskie i polskie. Po raz kolejny zatem potwierdziło się, że zapoznając się z systemami penitencjarnymi Europy uczymy się od siebie nawzajem.

 

Tekst i zdjęcia: por. Agnieszka Szultka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej