W ramach promocji zatrudnienia, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce oraz Aresztu Śledczego w Gdańsku wzięli udział w XXX Dniach Pruszcza Gdańskiego

Miejskie święto było doskonałą okazją do kontaktu z potencjalnymi kandydatami do służby i pracy w więziennictwie. Bezpośrednie rozmowy z zainteresowanymi dały możliwość udzielenia szczegółowych informacji. Zwiedzający stoisko mogli się dowiedzieć o możliwościach rozwoju zawodowego jakie daje praca w Służbie Więziennej, o ścieżkach awansu oraz stabilności zatrudnienia. Każdy chętny miał możliwość przyjrzenia się wystawionym kaskom kamizelkom i kajdankom. Dzięki rozmowom z instruktorem samoobrony, zainteresowani dowiedzieli się, że służba to miejsce systematycznego szkolenia się w sportach walki, a także w innych dziedzinach aktywności sportowej.

Duże zainteresowanie budziła także możliwość spaceru w alkogoglach czy nauka resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Potencjalni kandydaci uzyskiwali odpowiedzi na pytania dotyczące procesu rekrutacji oraz dostępnych ofert pracy.

Abiturienci dowiedzieli się również o możliwości podjęcia nauki na kierunku penitencjarystyka w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Tekst: por. Agnieszka Szultka

Zdjęcia: ppor. Iwona Jarecka, http://pruszczgdanski.naszemiasto.pl

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej