Edukacja w praktyce, to możliwość skonfrontowania wiedzy akademickiej z rzeczywistością. Szansę taką otrzymali studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Umożliwiając wizyty na terenie zakładu przybliżamy studentom zadania Służby Więziennej i pozwalany młodym ludziom weryfikować wyobrażenia dotyczące rzeczywistości jednostek penitencjarnych. Pokazujemy jak naprawdę, bez filmowej fikcji, wyglądają warunki pracy funkcjonariuszy, warunki socjalno-bytowe skazanych oraz codzienne obowiązki z jakimi się zmagamy. Współpracę podejmujemy z wykładowcami takich kierunków kształcenia jak: prawo, kryminologi, kryminalistyka, pedagogik psychologia i oczywiście resocjalizacja.

Studenci mieli możliwość zwiedzenia oddziałów, cel mieszkalnych, biblioteki, kaplicy, boiska. Dowiedzieli się jak wygląda dzień w zakładzie karnym z perspektywy wychowawców, psychologów, funkcjonariuszy działu ochrony jak i skazanych odbywających karę.

 

Tekst: por. Agnieszka Szultka

zdjęcia: ppor. Magdalena Ciesielska-Dowgiałło

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej