Angażując skazanych w pomaganie nie tylko uwrażliwiamy ich na potrzeby słabszych, uczymy empatii, ale inspirujemy do kreatywności

Osadzeni odbywający karę w Zakładzie Karnym w Gdańsku-Przeróbce codziennie zachęcani przez wychowawców i terapeutów do włączania się w akcje charytatywne i wolontariaty.

Na stałe współpracujemy z Hospicjum im. Eugeniusza Dutkiewicza, gdzie od 15 lat kierowani są osadzeni-wolontariusze. Rok rocznie przekazujemy na rzecz hospicjum rękodzieło, które zdobi pomieszczenia domu Hospicyjnego lub przekazywane jest na aukcje charytatywne.

Od 2 lat w ramach akcji Wkręć się i pomagaj systematycznie przekazujemy również plastikowe nakrętki, starannie zbierane i segregowane przez skazanych i personel zakładu. Zysk z ich sprzedaży przekazywany jest na pomoc rodzinom pacjentów gdańskiego hospicjum.

Skazani są też aktywizowani w działania na rzecz społeczności lokalnej i tak jesienią tego roku pod opieką wychowawców uczestniczyli w warsztatach artystycznych w Domu Sztuki GAK na Stogach. Tam z pomocą funkcjonariuszy wcielili się w rolę instruktorów i uczyli seniorów tworzenia ozdób z żywicy epoksydowej, która po zastygnięciu przypomina strukturą kolorowe szkło.

Przygotowane przez osadzonych w ramach programu readaptacji Sztukateria ozdoby i fanty kolejny raz organizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 Festiwal Nauki i Zabawy. Przeprowadzono ich licytację, a dochód ze sprzedaży przeznaczono dla Hospicjum Pomorze Dzieciom.

Rok 2019 obfitował w wiele akcji wolontaryjnych i prospołecznych. Motywując osadzonych do działania pokazujemy im, że mogą dać z siebie o wiele więcej dobra niż sądzili.

Czy nie o to właśnie chodzi w resocjalizacji?

Galeria programu Sztukateria

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Agnieszka Szultka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej