W zakładzie Karnym w Gdańsku-Przeróbce, tak jak we wszystkich polskich jednostkach penitencjarnych wobec osadzonych prowadzi się wiele zindywidualizowanych oddziaływań, które mają na celu przywrócenie ich społeczeństwu

Wśród najważniejszych działań jest wyrabianie nawyku pracy, kierowanie do nauczania, terapia, zajęcia kulturalno-oświatowe oraz kontakty z rodziną i światem zewnętrznym.

Zatrudnienie osadzonych niesie szereg korzyści zarówno dla pracodawców jak i skazanych oraz ich rodzin. Osadzeni, zdobywają i rozwijają nowe umiejętności, uczą się systematyczności i odpowiedzialności. Ważne jest też to, że pracując skazani zagospodarowują w konstruktywny sposób czas pobytu w izolacji. Wyrabiają praktykę w pracy i poznają swoje prawdziwe możliwości.

Ci, którzy zatrudnieni są odpłatnie, na rzecz kontrahentów zarobione, choć pomniejszone o wszystkie odliczenia (w tym fundusze, ubezpieczenie społeczne, grzywny) dochody mogą przeznaczyć na swoje cele lub przekazać rodzinie. Dzięki zatrudnieniu odpłatnemu osadzeni, którzy posiadają różnego rodzaju zadłużenia np. alimentacyjne zaczynają je spłacać.

Jednym z przykładowych miejsc, z którym nasza jednostka podpisała umowę o skierowanie osadzonych do pracy odpłatnej jest przedsiębiorstwo produkujące okna plastikowe. Skazani w nim zatrudnieni uczą się od podstaw technologicznego procesu produkcji, zyskują umiejętności obsługi specjalistycznych maszyn i urządzeń. Dzięki temu w przyszłości, po zakończeniu kary będą mogli z powodzeniem ubiegać się o pracę w licznych przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych w tej branży.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Agnieszka Szultka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej