Rozkazem personalnym Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego z dnia 10 lipca br. na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Gdańsku–Przeróbce został powołany ppłk Mirosław Burczyk.

Nowy dyrektor Zakładu Karnego w Gdańsku–Przeróbce z wykształcenia jest historykiem.

Służbę rozpoczął w 1994 roku Areszcie Śledczym w Gdańsku jako młodszy wychowawca działu penitencjarnego. Jeszcze w tym samym roku ukończył Szkołę Oficerską Służby Więziennej.

Od 1997 roku został wyznaczony na stanowisko inspektora w dziale ochrony Aresztu Śledczego w Gdańsku. W 2000 roku awansowany na zastępcę kierownika działu. W toku dalszej służby został przeniesiony do Aresztu Śledczego w Wejherowie gdzie objął stanowisko kierownika działu ochrony.

W 2007 roku powołany na stanowisko specjalisty do spraw ochrony w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Gdańsku.

Od marca 2013 r. piastował stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Malborku.

W dniu dzisiejszym został powitany przez kadrę kierowniczą nowej jednostki.


 

Tekst i zdjęcia: mjr Adam Rachwalski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej