Zgodnie z Kodeksem Karnym Wykonawczym w resocjalizacyjnym oddziaływaniu wobec skazanych, uwzględnia się przede wszystkim pracę. Szczególnie taką, która sprzyja zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych.

Przez lata jako jednostka typu półotwartego staraliśmy się przekonywać pracodawców do zatrudniania osadzonych, mając świadomość, że praca zawodowa to nie tylko źródło pieniędzy ale też przestrzeń, gdzie człowiek buduje własne poczucie wartości, obowiązku i odpowiedzialności, miejsce, gdzie wymieniamy się poglądami i tworzymy system wartości. Praca to ważna część życia każdego dojrzałego człowieka.

Pozyskiwanie pracodawców dla osób karanych nie zawsze bywało proste. Czasem barierą jest koniunktura gospodarcza, w której skazany nie jest atrakcyjnym pracownikiem, bo wiele osób poszukuje pracy. Czasem wyzwaniem jest znalezienie rzetelnej firmy, która będzie respektować obostrzenia wynikające z umowy z zakładem karnym, takie jak kontrole miejsca zatrudnienia skazanych.

Przez lata jednak efektywnie udawało nam się realizować to działanie resocjalizacyjne pokazując pracodawcom, iż warto pomagać skazanym w powrocie na rynek pracy.

Wśród firm i instytucji, z którymi mieliśmy okazję przez lata współpracować znalazła się taka, której o sensie resocjalizacji nie trzeba było przekonywać.

Właściciele firmy Gabix, p. Zbigniew i Gabriela Siwczuk niezależnie od tego, czy zatrudnianie skazanych było korzystne, czy też nie, zawsze gotowi byli przyjąć do pracy osadzonych.

„Nasza firma, współpracuje z gdańskim Zakładem Karnym od ponad 20 lat. Zdajemy sobie sprawę z potrzeby udziału społeczeństwa w procesie resocjalizacji. Jesteśmy wdzięczni za okazane nam zaufanie dzięki czemu bierzemy czynny udział w powrocie osadzonych do życia poza zakładem karnym. Z satysfakcją przyjmujemy do pracy kolejne grupy osób. To najlepszy dowód że nasza praca ma sens.” - mówi p. Gabriela.

To właśnie za tę wieloletnią i bezprecedensową współpracę, aktywny udział w procesie zatrudniania osób pozbawionych wolności, umożliwianie skazanym zdobywania odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz przyczynianie się do osiągania wymiernych korzyści społecznych na wniosek Dyrektora Zakładu Karnego W Gdańsku-Przeróbce, Minister Sprawiedliwości z dniem 8.02.2019 r. nagrodził p. Gabrielę Siwczuk brązową odznaką "Za zasługi w pracy penitencjarnej".

 

Tekst: por. Agnieszka Szultka

Zdjęcia: ppor. Magdalena Ciesielska-Dowgiałło

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej