Z okazji obchodzonego oficjalnie w dniu 10 grudnia Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka w Zakładzie Karnym w Gdańsku-przeróbce odbył się pokaz filmu „Żywa biblioteka/The Human Library”.

Projekt Żywa biblioteka to uznana przez Radę Europy metoda edukacji o prawach człowieka. Pomysł, stworzony w Danii , opiera się na możliwości wypożyczenia tzw. „żywych książek“, czyli osób z grup postrzeganych stereotypowo, w celu rozmowy z nimi o ich życiu i zadawaniu pytań na dowolny temat.

Projekt ma konwencję biblioteki, w której ludzie wcielający się w„książki” to przedstawiciele różnych grup obarczonych stereotypami (wyznawcy obcych religii, osoby o różnych odcieniach skóry, z różnym stopniem sprawności fizycznej, homoseksualiści itp.). „Czytelnicy“ mogą ich „wypożyczyć“ i porozmawiać. Nad całością wydarzenia czuwają „bibliotekarze”.

Prezentując osadzonym film przedstawiający rozmowy zrealizowane w ramach Żywej biblioteki przeprowadzone w Polsce włączyliśmy się w przeciwdziałanie ksenofobi i dyskryminacji.

W ten sposób uczciliśmy 70-tą rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Dla osadzonych film stanowił pretekst do włączenia się w dyskusję nad znaczeniem praw człowieka i wartości takich jak społeczeństwo, równość, tolerancja.

Film został udostępniony dzięki uprzejmości Żywej Biblioteki Polska, a projekcja na terenie zakładu karnego moderowana przez p. Katarzynę Błasińską, koordynatorkę projektów i trenerkę z Fundacji Instytut Równowagi Społeczno – Ekonomicznej

 

Tekst: por. Agnieszka Szultka

Zdjęcia: mjr Ewa Czelej

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej