W ramach edukacji historycznej na terenie Zakładu Karnego w Gdańsku zorganizowane zostało spotkanie z pracownikami Muzeum Stutthof w Sztutowie. To już kolejne w ciągu ostatnich lat wydarzenie jakie organizujemy celem uwrażliwiania, przeciwdziałania nietolerancji i edukacji historycznej.

Licznie zgromadzeni na spotkaniu skazani mogli dowiedzieć się o ogromie cierpienia ludzkiego jakie spotkało w tym nazistowskim obozie koncentracyjnym obywateli 28 państw, zarówno europejskich, będących pod niemiecką okupacją, jak i państw neutralnych oraz Stanów Zjednoczonych.

Skazani dowiedzieli się, że obóz został założony niemal w chwili wybuchu II wojny światowej, w dniu 2 września 1939 r. To tam już od pierwszych dni wojny osadzano ocalałych z pogromów niemieckiej policji bezpieczeństwa Polaków, Żydów oraz innych „elementów” zagrażających opanowaniu przez III Rzeszę Pomorza Gdańskiego, do których zaliczano także chorych psychicznie.

Osadzeni poznali nazistowski aparat opresji, stosowane przez hitlerowców metody obdzierania ludzi z człowieczeństwa i skonfrontowali swoje wyobrażenia z realistycznym obrazem życia w obozie. Dla wielu było to pierwsze tak obrazowe i wstrząsające, spotkanie z niechlubną historią II Wojny Światowej.

Warto w tym miejscu przypomnieć, iż jako zakład karny od lat uczestniczymy w spotkaniach i projektach realizowanych przez muzeum.

W styczniu ubiegłego roku, kiedy Muzeum Stutthof wraz z Fundacją Bowke zwróciły się do Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce z prośbą o pomoc w projekcie „Odezwała się ziemia” aktywizowaliśmy osadzonych kierując ich do pomocy w pracach poszukiwawczo-archeologicznych, w ramach których szukali oni materialnych śladów pozostawionych przez więźniów.

ODEZWAŁA SIĘ ZIEMIA

 

Tekst i zdjęcia : por. Agnieszka Szultka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej