To już 21 lat, od kiedy w Zakładzie Karnym w Gdańsku-Przeróbce funkcjonuje oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu

Od 1998 roku, czyli od momentu formalnego powstania zespół terapeutyczny rocznie podejmuje pracę z ok 190 skazanymi uzależnionych od alkoholu. Warto zatem zaznaczyć, że w tym miesiącu na oddział został przyjęty jubileuszowy pacjent - 4000.

Każdy skazany rozpoczynający leczenie w Oddziale Terapeutycznym ma możliwość wzięcia udziału trzymiesięcznej terapii. W trakcie jej trwania działania personelu koncentrują się na przekazywaniu pacjentom wiedzy na temat nałogu i towarzyszących mu mechanizmów. W tle tych działań pojawiają się cele wyższe,l takie jak wzbudzanie poczucia skuteczności i wiary w możliwość dokonania zmiany.

Terapia to nie tylko walka z nałogiem, ale wsparcie pacjenta na drodze do trzeźwości. Podstawą jest dbałość o poprawę samooceny i funkcjonowania społecznego.

Choć nie wszyscy pacjenci od początku są psychicznie gotowi do podjęcia leczenia, a niektórzy negując własną chorobą są sceptyczni i wycofani, to zadaniem zespołu terapeutycznego jest mobilizować ich do wysiłku w pracy nad sobą. W większości przypadków udaje się przełamać opory. Możliwe jest to dzięki pracy sześcioosobowego zespołu terapeutów i wsparciu wychowawcy.

Zadanie jest trudne, gdyż przygotowują oni pacjenta do samodzielnego trzeźwego życia poza murami więzienia. Pacjent musi być gotowy zmagać się z problemami dnia codziennego i być świadomy, że nawet jeśli zdarzą się nawroty to najważniejsze, żeby po upadku podnieść się i dalej pracować nad sobą.

Jubileuszowemu pacjentowi, jak i wszystkim tym, którzy podejmują walkę z nałogiem zarówno w zakładach karnych jak i w poradniach leczenia uzależnień, życzymy zdrowia i determinacji do życia w trzeźwości.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Agnieszka Szultka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej