To już 20 lat, od kiedy w Zakładzie Karnym w Gdańsku-Przeróbce funkcjonuje oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu

Skazany czy pacjent

Od początku istnienia oddziału wiadomo było, że skazany w procesie terapeutycznym to przede wszystkim pacjent. Choć podlega tym samym przepisom kodeksowym, to jego głównym zadaniem jest praca nad nałogiem i własnym zdrowieniem.

W tym celu, funkcjonariusze naszego oddziału terapeutycznego na co dzień podejmują szereg zróżnicowanych oddziaływań. W planie dnia są zajęcia grupowe, indywidualne i praca własna. Każdy pacjent oddziału ma swojego terapeutę, z którym pracuje nad nałogiem. Ma dostęp do niezbędnej bibliografii i grup wsparcia. Co tydzień odbywają się mitingi AA. Każdy może liczyć na udział w szerokiej ofercie zajęć wspierających o charakterze kulturalno-oświatowym, które organizowane są na terenie zakładu karnego oraz poza nim.

Trudne dobrego początki

Choć nie wszyscy pacjenci są od początku psychicznie gotowi do terapii, a niektórzy nie zgadzając się w własną chorobą są sceptyczni i wycofani, to zadaniem zespołu terapeutycznego jest przekazać im wiedzę na temat nałogu i towarzyszących mu mechanizmów. Taka edukacja w wielu przypadkach pomaga przełamać opory i zachęca do pracy indywidualnej. Wszystko to po to, aby dostrzegli jak może wyglądać ich życie kiedy zdecydują się na trzeźwość.

Nadrzędnym celem leczenia jest również przygotowanie pacjenta do samodzielnego funkcjonowania po opuszczeniu izolacji, uzbrojenie w umiejętności poszukiwania wsparcia i pomocy, a także trening odmawiania picia. Pacjent musi być bowiem gotowy na zmierzenie się z problemami dnia codziennego i świadomy, że nawet jeśli zdarzą się nawroty to najważniejsze, żeby po upadku podnieść się i dalej pracować nad sobą.

Trochę liczb

Pojemność naszego Oddziału Terapeutycznego to 49 pacjentów. Pracuje z nimi zespół składający się z kierownika, psychologa, 4 terapeutów i wychowawcy Działu Penitencjarnego.

Do dyspozycje mają 3 sale terapii grupowej, salką ćwiczeń, świetlicę i pomieszczenie do pracy własnej. Na bieżąco mogą korzystać z dostępnej na oddziale bibliografii.

Od 1998 roku, czyli od momentu formalnego powstania Oddział Terapeutyczny przyjął ogółem 3697 osób. Rocznie terapeuci i psycholodzy podejmują pracę z ok 185 skazanymi uzależnionych od alkoholu.

 

Tekst i zdjęcia: por. Agnieszka Szultka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej