Święto Niepodległości nierozerwalnie wiąże się z historią polskiego więziennictwa. Po ogłoszeniu niepodległości nowe władze państwowe rozpoczęły budowanie ustroju i struktur państwa Polskiego. Wśród wielu istotnych i ważnych decyzji była także ta o powołaniu nowych struktur więziennych.

Już w pierwszych miesiącach istnienia odrodzonej ojczyzny, tj. w lutym 1919 roku Naczelnik Państwa polskiego Józef Piłsudski wydał dekret o zorganizowaniu „Okręgowych Dyrekcji Więziennych” oraz dekret w sprawie „Tymczasowych Przepisów Więziennych”.

Świętując tę wzniosłą okazję w dniu 20 listopada na terenie Zakładu Karnego w Gdańsku odbyła się uroczystość nadania wyższych stopni służbowych oraz wręczenia odznak „z okazji 100-lecia polskiego więziennictwa” oraz „za zasługi pracy w penitencjarnej”.

Po uroczystym odśpiewaniu Hymnu Państwowego, wręczenia aktów nominacyjnych oraz odznak resortowych w korpusach: oficerskim, chorążych i podoficerskim, dokonał Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku ppłk Adam Poćwiardowski.

W swoim wystąpieniu wieńczącym uroczystość przekazał gratulacje wszystkim wyróżnionym funkcjonariuszom. Podziękował również za dotychczasowe bardzo dobre pełnienie obowiązków służbowych oraz wskazał na fakt, iż dzięki ustawie modernizacyjnej priorytetem na kolejne lata będzie polepszanie warunków pracy i służby funkcjonariuszy.

 

Tekst: kpt. Agnieszka Szultka

Zdjęcia: ppor. Monika Żabierek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej