Koniec służby. 29 lipca 2020r. Z mundurem Służby Więziennej pożegnał się ppłk Tomasz Cichon.

 

Pracę w Służbie Więziennej rozpoczął 01 grudnia 1994 roku na stanowisku młodszego wychowawcy działu penitencjarnego. Cała Jego kariera zawodowa związana była z Zakładem Karnym w Gdańsku – Przeróbce. Do 2008 roku pracował w dziale penitencjarnym awansując do stanowiska starszego wychowawcy, po czym powierzono mu obowiązki zastępcy kierownika działu. W marcu 2010 roku przejął kierownictwo działu penitencjarnego, a w lipcu 2011 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Gdańsku – Przeróbce.

Podczas uroczystości pożegnalnej odchodzący w stan spoczynku ppłk Tomasz Cichon odebrał podziękowania, gratulacje i wiele ciepłych życzeń od Dyrektora Zakładu Karnego w Gdańsku – Przeróbce ppłk. Mirosława Burczyka i załogi jednostki.

 

Tekst: mjr Paweł Bartel
Zdjęcia: ppor. Magdalena Ciesielska - Dowgiałło

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej