W dniu 27 kwietnia br., delegacja funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Garbalinie, odwiedziła maturzystów klas mundurowych, z Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy. Spotkanie miało na celu promocję zawodu funkcjonariusza Służby Więziennej.

Jednostka penitencjarna z Garbalina, od prawie dekady, współpracuje z łęczycką placówką oświatową im. Jadwigi Grodzkiej na rzecz upowszechniania zagadnień związanych z funkcjonowaniem Służby Więziennej, a także kształtowaniem postaw obywatelskich i patriotycznych młodzieży.

W murach szkoły, swe pierwsze szlify otrzymują przyszli adepci formacji mundurowych, i to właśnie ONI, stoją dziś przed istotnym dla siebie dylematem, jakim jest decyzja o wyborze przyszłego zawodu. Wychodząc z konkretną ofertą, funkcjonariusze z Garbalina przeprowadzili spotkanie, mające na celu zachęcenie młodych ludzi do wstąpienia w szeregi Służby Więziennej. Formacji mundurowej, która jest jedną z najliczniejszych formacji w skali naszego kraju oraz stanowi solidny i niepodważalny filar bezpieczeństwa naszego państwa.

W pierwszej części spotkania, tegorocznym maturzystom, przedstawiono ofertę i zasady naboru do służby oraz zapoznano ich z ogólnymi zadaniami realizowanymi na co dzień przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. W dalszej części przybliżono z jakich komórek organizacyjnych składa się każda jednostka podstawowa i jakie zadania realizują poszczególne, współpracujące ze sobą działy. Zaznaczono, iż niezależnie czy jest to areszt śledczy czy też zakład karny, działania każdego z funkcjonariuszy są ścisłe określone i muszą być skorelowane na kolektywne współdziałanie. Na podsumowanie spotkania, przedstawiono najważniejsze przywileje jakie przysługują funkcjonariuszom w związku z obowiązującą Ustawą o Służbie Więziennej. W konsekwencji, temat ten skłonił słuchaczy do podjęcia swobodnej i konstruktywnej rozmowy z funkcjonariuszami na tematy wszelakie ale związane z pełnieniem służby w naszej formacji.

Pierwsza tegoroczna wizyta w „Grodzkiej” to początek cyklu spotkań z klasami mundurowymi, w ramach obowiązującego porozumienia o współpracy, które zostają wznowione po prawie dwuletniej przerwie, w konsekwencji panującej do niedawna pandemii COVID-19. Równolegle do prowadzonej współpracy z „Grodzką”, kolejni funkcjonariusze, wdrażać będą działania, mające na celu zachęcenie jak najliczniejszej populacji młodych ludzi do wstąpienia w szeregi Służby Więziennej. W związku z powyższym, zaplanowano szereg kolejnych spotkań rekrutacyjnych. Lokalna strategia, realizowana przez jednostkę z Garbalina, obejmie głównie młodzież z kolejnych szkół średnich na terenie powiatu łęczyckiego ale też z zasięgiem powiatu krośniewickiego, kutnowskiego i poddębickiego.

Każdy młody człowiek, któremu nie jest obojętna jego ojczyzna i chce jej służyć, liczy na rozwój osobisty i nie boi się wyzwań, a przede wszystkim szuka stabilizacji życiowej i finansowej, powinien zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej. Zapraszamy!

 

mjr Adam Kowalski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej