Powiatowa „Majówka Zdrowia”, rokrocznie organizowana przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy, nie mogła odbyć się bez czynnego udziału funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Garbalinie. „XXVII Powiatowa Majówka Zdrowia i Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych”, odbyły się równocześnie w dniu 26 maja br. na terenie boiska Orlik przy Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy.

Służba Więzienna systematycznie wspierała i nadal wspiera wszelkie inicjatywy łęczyckiego Starostwa Powiatowego. Dlatego także i w tym roku funkcjonariusze aktywnie przyłączyli się do powyższej inicjatywy, prezentując odwiedzającym stoisko ze sprzętem służbowym, który wykorzystywany jest w toku codziennej służby. Udostępniono do obejrzenia m.in. podstawowe środki ochrony osobistej funkcjonariuszy, umożliwiono zapoznanie się z historią jednostki, głównie poprzez liczną dokumentację fotograficzną zgromadzoną w kronikach zakładu. Zaprezentowana została także prasa fachowa, dotycząca Służby Więziennej, w której ukazana jest codzienna i odpowiedzialna praca funkcjonariuszy wszystkich pionów służb. Odwiedzający mogli dowiedzieć się także o spektrum podejmowanych działań resocjalizacyjnych, realizowanych przez kadrę jednostki względem osadzonych.

Pożądanym i oczekiwanym aspektem każdego bezpośredniego spotkania z miejscową społecznością lokalną jest także możliwość promocji zawodu funkcjonariusza Służby Więziennej, głównie w perspektywie kształtowania pozytywnego wizerunku Służby Więziennej jako formacji mundurowej, która potrafi przede wszystkim profesjonalnie i otwarcie współpracować ze społeczeństwem. Zainteresowanym służbą w naszej formacji udostępniono ulotki informacyjne o powstałej w 2019 roku Wyższej Szkole Wymiaru Sprawiedliwości, udzielając przy tym także niezbędnych wskazówek dotyczących wymogów i sposobu rekrutacji do jednostek podstawowych Służby Więziennej.

Udział funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Garbalinie, w Powiatowej Majówce Zdrowia, to ugruntowanie i zacieśnienie lokalnej współpracy pomiędzy służbami mundurowymi z terenu powiatu łęczyckiego i miejscową społecznością. Dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego, jednostka nasza mogła zaprezentować się na Majówce jako formacja mundurowa podległa Ministrowi Sprawiedliwości, realizująca swe podstawowe zadania jakimi są: ochrona społeczeństwa, humanitarne i praworządne traktowanie osób pozbawionych wolności oraz resocjalizacja skazanych.

 

Przydatny link z aktualną ofertą zatrudnienia: 

https://sw.gov.pl/praca-oferty/zaklad-karny-w-garbalinie

mjr Adam Kowalski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej