W dniu 05 października br., tradycyjnie przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Łęczycy, odbyła się impreza plenerowa pn. „XIII Powiatowe Obchody Dnia Świętego Huberta - Łęczycki Hubertus Ekologiczny”.

Obchody Dnia Świętego Huberta, tak jak i jego poprzednie edycje, zorganizowane zostały przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy. Do udziału w sobotniej imprezie plenerowej zaproszeni zostali także funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Garbalinie. Jednostka nasza systematycznie wspierała i nadal wspiera wszelkie inicjatywy łęczyckiego Starostwa Powiatowego. Każda z wystosowanych próśb o pomoc nie została pozostawiona bez odpowiedzi. Jak nakazuje tradycja, także tym roku kierownictwo jednostki penitencjarnej z Garbalina, wsparło działania organizatorów Hubertusa, kierując do pomocy przy organizacji przedsięwzięcia wyselekcjonowaną grupę więźniów wraz z wychowawcą.

Łęczycki Hubertus Ekologiczny to przede wszystkim kultywowanie kilkusetletniej tradycji myśliwskiej. Organizatorzy, zgodnie ze swym zamysłem, od wielu już lat starają się przybliżyć, a tym samym zaproponować mieszkańcom powiatu łęczyckiego, alternatywną możliwość spędzania czasu wolnego na łonie natury. W trakcie odbywają się pokazy ptaków łowczych, prezentacje ras psów myśliwskich, koncerty muzyki myśliwskiej, pokazy konne, warsztaty mykologiczne i kulinarne, a także warsztaty ginących zawodów.

Ponadto zgodnie z mottem święta, omawiana jest istotna i związana bezpośrednio ze współczesnym myślistwem, problematyka ekologiczna. Podczas licznych prezentacji, zaproszeni goście i odwiedzający, mogli zaznajomić się z nw. tematyką:

  • Rola i znaczenie ptaków łownych w gospodarce człowieka,

  • Bliskie spotkania z dziką przyrodą,

  • Chrońmy przyrodę,

  • Zwierzęta naszych pól i lasów.

Podkreślona został także istotna i niezwykle ważna rola myśliwych w gospodarowaniu w ekosystemach. Biorąc także pod uwagę, iż problematyka ekologiczna zaważy na losie przyszłych pokoleń zamieszkujących naszą planetę, do udziału w festynie zapraszani są także uczniowie ze wszystkich typów szkół naszego powiatu. Mamy przecież świadomość, iż dbałość o naturę i jej ochronę w przyszłości spocznie głównie na ich barkach.

Obecność przedstawicieli miejscowej Służby Więziennej na Powiatowych Obchodach Dnia Świętego Huberta, to systematyczne ugruntowywanie i zacieśnianie współpracy pomiędzy służbami mundurowymi, a przedstawicielami władz lokalnych wraz z miejscową społecznością. Naszą jednostkę penitencjarną w trakcie Hubertusa reprezentował ppłk Mariusz Kasierski, z-ca dyrektora jednostki.

 

kpt. Adam Kowalski

Foto: Portal ELE24

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej