W dniu 22 grudnia br., kierownictwo Zakładu Karnego w Garbalinie przekazało p. Markowi Szczepaniakowi - dyrektorowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy, partię trzystu maseczek ochronnych, uszytych przez osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w jednostce penitencjarnej w Garbalinie.

Mając na względzie przedłużającą się na terenie naszego kraju pandemię wirusa COVID-19, kierownictwo jednostki postanowiło nie być obojętnym także i na potrzeby instytucji potrzebujących pomocy i wsparcia w tak specyficznym i trudnym dla nas wszystkich czasie. W związku z powyższym w poczuci chęci integracji ze społecznością lokalną, zapadła decyzja, aby przekazać partię podstawowych środków ochronny osobistej, w postaci maseczek ochronnych, pensjonariuszom oraz personelowi Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy.

Wszystkie inicjatywy pomocowe realizowane są w ramach trwającej już od kilku miesięcy ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pn. #ResortSprawiedliwościPomaga. Tym samym także i Zakład Karny w Garbalinie włącza się aktywnie w niesienie pomocy i wsparcia potrzebującym. Zaangażowanie więźniów w szycie maseczek uczy ich przede wszystkim empatii oraz możliwości niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.

kpt. Adam Kowalski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej