W dniu 08 czerwca br., kpt. Tomasz Cybulski – zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie – w imieniu dyrektora jednostki, przekazał Panu Przemysławowi Grabarczykowi - dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy, pół tysięczną partię maseczek ochronnych, wyprodukowanych przez osadzonych odbywających aktualnie karę pozbawienia wolności w naszej jednostce penitencjarnej.

Mając na względzie panującą na terenie naszego kraju pandemię koronawirusa, kierownictwo zakładu, po raz kolejny nie pozostało obojętne na potrzeby instytucji potrzebujących wsparcia w tak specyficznym czasie. Biorąc pod uwagę sytuację pensjonariuszy, a także i realia pracy personelu łęczyckiego Domu Pomocy Społecznej, w poczuciu integracji ze społecznością lokalną i odpowiedzialności, postanowiono przekazać partię środków ochronnych w postaci maseczek. Seniorzy, niepełnosprawni, osoby wymagające stałej opieki, w dobie aktualnego zagrożenia epidemicznego, należą do tzw. grupy podwyższonego ryzyka. Przekazanie podstawowych środków ochrony osobistej łęczyckiemu DPS-owi, to jeden z kluczowych instrumentów w walce z pandemią COVID-19. Wszystkie inicjatywy pomocowe realizowane są w ramach ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pn. #ResortSprawiedliwościPomaga. Z Garbalina wyszła kolejna, czwarta już edycja niesienia pomocy i wsparcia potrzebującym, która została zrealizowana przez funkcjonariuszy przy aktywnej pomocy osadzonych. Zaangażowanie więźniów m.in. w produkcję przyłbic, szycie maseczek, fartuchów oraz kombinezonów ochronnych, uczy ich empatii i możliwości niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. Jest to także swego rodzaju oddanie hołdu i szacunku zdrowiu, a przede wszystkim ludzkiemu życiu.

kpt. Adam Kowalski

#ResortSprawiedliwościPomaga

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej