W ramach kontynuacji współpracy pomiędzy Zakładem Karnym w Garbalinie, a Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, na terenie jednostki penitencjarnej w Garbalinie zorganizowane zostały zajęcia praktyczne dla adeptów kursu dowódców zmian jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

Na prośbę kierownictwa COSSW w Kaliszu, dyrektor jednostki w Garbalinie udostępnił czasowo zakład funkcjonariuszom będącym na kursie przygotowującym ich do roli dowódców zmian w jednostkach, w których na co dzień pełnią służbę. Cel przewodni wizyty to przede wszystkim zapoznanie gości z codziennymi obowiązkami służbowymi funkcjonariuszy garbalińskiego zakładu, w oparciu o zasady funkcjonowania polskiego systemu penitencjarnego w praktyce. Dla każdego kursanta naoczne zetknięcie się z jednostką inną od tej macierzystej, daje przede wszystkim wszystkim możliwość porównania tych zakładów. Zarówno pod względem rodzaju i typu jednostki, kategorii osadzonych obywających w nim karę pozbawienia wolności, architektury i zastosowanych zabezpieczeń techniczno – ochronnych, a także choć w przysłowiowej „pigułce”, możliwości porównania poziomu realizacji codziennych obowiązków służbowych kolegów.

Szkolenie docelowe z funkcjonariuszami poprowadził z-ca kierownika działu ochrony, który w sposób praktyczny przybliżył i omówił z kursantami zagadnienia związane ze służbą i rolą dowódcy zmiany w jednostce organizacyjnej polskiej Służby Więziennej.

 

kpt. Adam Kowalski

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej