Na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej, uczczono 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W uroczystościach, jakie odbyły się na terenie Miasta Łęczyca, udział wzięli także funkcjonariusze Służby Więziennej.

Łęczyckie obchody, związane z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja, rozpoczęły się o godzinie 11.25, od programu patriotycznego w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konponickiej w Łęczycy. Oprawę z ceremoniałem wojskowym, w trakcie całej uroczystości, zapeniła Kompania Honorowa z pobliskiej Jednostki Wojskowej w Leźnicy Wielkiej. 

Okolicznościowe przemówienia, w nawiązaniu do uchwalonej w dniu 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim, pierwszej w Europie i drugiej na świecie konstytucji, regulującej ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, wygłosili włodarze miasta oraz powiatu, tj. Starosta Łęczycki p. Janusz Mielczarek oraz Burmistrz Miasta Łęczyca p. Paweł Kulesza. Punktualnie o godzinie 12.00, na Placu Tadeusza Kościuszki, odprawiona została polowa Msza Święta w intencji Ojczyzny, którą celebrowali wspólnie - ksiądz dziekan Sławomir Sobierajski i ojciec gwardian Franciszek Ziemkiewicz.

Łęczyckie obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja zakończone zostały Apelem pamięci z salwą honorową, oddaną przez żołnierzy z Jednostki Wojskowej w Leźnicy Wielkiej.

Dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie, w trakcie łęczyckich obchodów rocznicowych, reprezentował por. Sławomir Banasiak, zastępca dyrektora.

 

mjr Adam Kowalski

Foto: Urząd Miasta w Łęczycy

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej