W dniu 05 listopada 2023r. odbyło się spotkanie ze studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu kierunków pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie.

W ramach prowadzonych działań rekrutacyjnych do Służby Więziennej odbyło sie spotkanie informacyjne ze studentami ANSGK Kutno - Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie Wydziału Nauk o Zdrowiu kierunków pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Funkcjonariuszki Zakładu Karnego w Garbalinie przedstawiły studentom przebieg postępowania kwalifikacyjnego oraz wymagania stawiane kandydatom.

Ponadto spotkanie miało na celu przybliżenie specyfiki służby w jednostce penitencjarnej oraz zapoznanie studentów z zadaniamini jakie realizuje Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa państwa.

 

ppor. Daria Sadowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej