W dniu 11 listopada br., delegacja funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Garbalinie wspólnie z mieszkańcami Królewskiego Miasta Łęczyca oraz delegacjami innych instytucji i służb mundurowych, uczcili „101. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę”.

Jak nakazuje tradycja i przede wszystkim obowiązek, aby oddać należną cześć Ojcom naszej wolności, włodarze Królewskiego Miasta Łęczyca, wspólnie z zaproszonymi do współpracy placówkami oświatowymi, służbami mundurowymi, instytucjami, organizacjami, dołożyli wszelkich starań aby ten szczególny dzień, zapadł w pamięci wszystkich patriotów. Szczególnie ważne jest to aby pamięć o pionierach naszej wolności nie umarła. Mówiąc językiem współczesnym, aby została zakodowana, zapisana w głowach i sercach kolejnych młodych pokoleń budzących się co rano w wolnej Polsce. To przecież na naszych następcach i następcach naszych następców spoczywać będzie dalszy obowiązek dbania i pielęgnowania Naszej Niepodległej.

Oficjalne rozpoczęcie „101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę”, w obecności zaproszonych gości oraz licznie zgromadzonej społeczności lokalnej, rozpoczęło się o godzinie 12.00, uroczystą Mszą Święta za ojczyznę. Po uroczystościach kościelnych, uczestnicy obchodów, w asyście kompani honorowej z jednostki wojskowej z Leźnicy Wielkiej oraz pocztów sztandarowych, przemaszerowali wspólnie na Plac Tadeusza Kościuszki. Tam uczniowie z łęczyckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego, zaprezentowali łęczycanom staropolski taniec – Polonez. Włodarze miasta oraz poproszeni o zabranie głosu goście ,wygłosili okolicznościowe przemówienia, których główny nurt skupił się na tak ważnym dla każdego Polaka i patrioty aspekcie jakim jest wolność. Wolność, którą po 123 lat ciemiężenia znienawidzonych zaborców odzyskali nasi pradziadowie.

Łęczyckie uroczystości prowadzone były ściśle z ceremoniałem wojskowym, w trakcie którego odczytany został Apel Pamięci, zakończony salwą oddaną przez Kompanię Honorową z jednostki wojskowej w Leźnicy Wielkiej. Uroczystości zakończone zostały złożeniem wieńców pod figurą łęczyckiej Matki Boskiej przez delegacje złożone z przedstawicieli władz lokalnych, samorządowych, placówek edukacyjnych, instytucji i organizacji państwowych, służb mundurowych. Delegacji funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Garbalinie przewodniczył płk Grzegorz Tomaszewski, dyrektor jednostki, w asyście ppłk. Mariusza Kasierskiego.

kpt. Adam Kowalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej