W dniu 8 września br., na Placu Tadeusza Kościuszki w Łęczycy odbyły się obchody upamiętniające 80. rocznicę Bitwy nad Bzurą, z udziałem m.in. delegacji złożonej z kadry dowódczej Zakładu Karnego w Garbalinie.

Bitwa nad Bzurą to starcie zbrojne, trwające od 9 do 22 września 1939 roku. Bitwa ta była największa bitwą tzw. wojny obronnej prowadzonej przez Wojsko Polskie z niemieckim okupantem we wrześniu 1939 roku. Walki toczyły się m.in. w rejonie takich aglomeracji jak Łęczyca, Kutno, Piątek, Walewice, Ozorków, Łowicz. Stoczona została przez dwie polskie armie, tj. „Poznań” dowodzoną przez gen. Tadeusza Kutrzebę oraz Pomorze” dowodzoną przez gen. Władysława Bortnowskiego. Na uwagę zasługuje fakt, iż bitwa ta miała wyjątkowe znaczenie dla morale żołnierzy i ich kadry dowódczej, a przede wszystkim dla ludności cywilnej. Wojsko polskie pomimo rozpaczliwej sytuacji w całym kraju, wykazało niezwykłą inicjatywę i było stroną atakującą, zadając poważne straty w ludziach i sprzęcie okupantowi.

Od uroczystej Mszy Świętej w Kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła, koncelebrowanej przez łęczyckich księży, w intencji żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku, rozpoczęły się łęczyckie obchody 80. rocznicy Bitwy nad Bzurą. Kolejnym punktem programu obchodów była inscenizacja wrześniowych walk, przybliżona przez zaproszone grupy rekonstrukcyjne, ukazująca licznie zgromadzonym mieszkańcom Łęczycy fragmenty walk i potyczek jakie toczyły się nad Bzurą.

Po zakończeniu inscenizacji rozpoczęła się oficjalna część obchodów, której rangę podkreślił ceremoniał wojskowy, zrealizowany przez żołnierzy z pobliskich jednostek wojskowych z Leźnicy Wielkiej, należących do Garnizonu Łęczyca. Po złożeniu meldunku generałowi brygady Adamowi Marczakowi, dowódcy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego oraz asystującemu ppłk. pilotowi Mirosławowi Guzdkowi, dowódcy 1 Dywizjonu Lotniczego w Leźnicy Wielkiej, podniesiona została flaga państwowa, a Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Poznania odegrała hymn państwowy. Po przemówieniach nastąpiło złożenie okolicznościowych wieńcy pod pomnikiem Bohaterów Bitwy nad Bzurą. Honor bohaterskim żołnierzom września 1939 roku oddali parlamentarzyści, delegacje miejscowych władz i samorządów, kombatanci, nauczyciele i uczniowie, zaproszeni goście, a także delegacje służb mundurowych z terenu powiatu łęczyckiego i powiatów ościennych. Po zakończeniu uroczystości na Placu Tadeusza Kościuszki, delegacje i wszyscy zaproszeni goście, mieszkańcy Łęczycy przemaszerowali ulicami miasta i udali się na łęczycki cmentarz parafialny przy ulicy Kaliskiej.

Przy mogiłach żołnierzy poległych podczas Bitwy nad Bzurą, odbyła się dalsza część obchodów, w trakcie których odczytano Apel Poległych, oddano salwę honorową, a na zakończenie delegacje złożyły wieńce i zapaliły znicze przy mogiłach żołnierzy poległych w okolicach Łęczycy we wrześniu 1939 roku.

Delegacji Zakładu Karnego w Garbalinie przewodniczył ppłk Grzegorz Tomaszewski- dyrektor jednostki penitencjarnej w Garbalinie w asyście zastępców, tj. ppłk. Mariusza Kasierskiego oraz mjr Małgorzaty Banasiak.

kpt. Adam Kowalski


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej