W dniu 18 maja br., funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Garbalinie, przekazali Towarzystwu Przyjaciół Dzieci w Łęczycy słodycze oraz nagrane przez osadzonych bajki na płytach CD. Kolejna już inicjatywa miejscowej Służby Więziennej to praktyczne wdrożenie w życie założeń akcji pn. #ResortSprawiedliwościPomaga", która zainicjowana została przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zakład Karny w Garbalinie ponownie włączył się w akcje niesienia pomocy potrzebującym, w związku z trwającą na terenie naszego kraju pandemią COVID-19. Tym razem funkcjonariusze i więźniowie z garbalińskiej jednostki penitencjarnej, zaangażowali się w projekt skierowany do najmłodszej populacji mieszkańców pobliskiej Łęczycy. Projekt, polegał na nagraniu płyty CD z bajkami czytanymi przez osadzonych oraz na przekazaniu słodyczy, zakupionych ze zbiórki środków finansowych zebranych wśród funkcjonariuszy. Płyty z nagranymi bajkami trafiły do zaprzyjaźnionej z jednostką placówki, która miejmy nadzieję lada moment otworzy swe podwoje i tym samym zacznie ponownie wspierać i pomagać,  tj. do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łęczycy przy ulicy Zachodniej.

Miejmy nadzieję, iż niespodzianka, przygotowana przez naszych funkcjonariuszy przy pomocy osadzonych, sprawi najmłodszym pensjonariuszom TPD odrobinę radości. Funkcjonariusze z pionu penitencjarnego, angażując podopiecznych w realizację wszelakich zadań, m.in. w wykonywanie prac na rzecz najbardziej potrzebujących – szycie maseczek ochronnych, wykonywanie prac rękodzieła artystycznego, nagrywanie bajek, itp., udowadniają iż osoby odbywające aktualnie karę pozbawienia wolności za murami aresztów śledczych i zakładów karnych na terenie całej Polski, mogą również aktywnie pomagać. Każda pomoc, nawet ta najbardziej symboliczna, zawsze się liczy. Wszelka pomoc niesiona i oferowana przez więźniów osobom potrzebujących, a także placówkom niosącym pomoc innym, ma na celu kształtowanie postaw prospołecznych. Służy rozwijaniu tak potrzebnej empatii, a przede wszystkim jest ukierunkowana na szeroko rozumiany proces resocjalizacji.

Wsparcie funkcjonariuszy oraz osadzonych, spotkało się z dużą wdzięcznością Pani Karoliny Olczyk - kierownika Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łęczycy. Przekazania słodyczy, nagranych bajek oraz zestawu lektur przybliżających codzienną pracę funkcjonariuszy Służby Więziennej, dokonała mjr Małgorzata Banasiak – zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie.

Każde z bieżących przedsięwzięć podejmowanych przez funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Garbalinie, to jeden z wielu elementów działań, realizowanych także i we wszystkich jednostkach penitencjarnych na terenie naszego kraju,  w ramach akcji: #ResortSprawiedliwościPomaga. Na terenie aresztów śledczych oraz zakładów karnych szyte są m.in. maseczki ochronne, odzież ochronna, produkowane przyłbice. itp. Z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości, Służba Więzienna stara się pomagać i wspierać placówki medyczne, domy pomocy społecznej, domy dziecka, hospicja. Część z wyprodukowanych środków ochronny osobistej, przekazywana jest także na potrzeby bieżące sądów, prokuratur, zespołów kuratorskich, funkcjonariuszy Służby Więziennej, a także i innych służb mundurowych.

kpt. Adam Kowalski.


 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej