Czternastu osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w jednostce penitencjarnej w Garbalinie, przyjęło Sakrament Bierzmowania z rąk Księdza Biskupa Seniora Józefa Zawitkowskiego z Diecezji Łowickiej. Uroczystość odbyła się w dniu 26 czerwca br. w zakładowej Kaplicy pw. „Bożego Miłosierdzia”.

Do przyjęcia sakramentu osadzeni przygotowywani byli przez ostatnie trzy miesiące pobytu w naszym zakładzie karnym. Misji tej podjął się po raz drugi w swej więziennej karierze Kapelan Zakładu Karnego w Garbalinie Ks. Włodzimierz Stanisław Kosiacki. Dzięki zaangażowaniu i wytrwałości każdej ze stron, tj. kapelana wraz kadrą penitencjarną, a przede wszystkim samych skazanych, do sakramentu przystąpiła rekordowa liczba osadzonych. W trakcie dzisiejszej homilii Ksiądz Biskup Zawitkowski, podkreślił kilkukrotnie, iż cieszy się z tak licznego udziału osadzonych przystępujących do sakramentu bierzmowania oraz życzliwości funkcjonariuszy na czele z kadrą dowódczą jednostki. Podkreślił także, iż w procesie resocjalizacji każdego więźnia, tak aby nastąpiły oczekiwane pozytywne zmiany w osobowości i postępowaniu, nie może zostać pominięta sfera duchowa. Sfera tak ważna i tak potrzebna każdemu człowiekowi, który potrzebuje i szuka kontaktu z samym Bogiem.

W uroczystości, poza samym księdzem biskupem, uczestniczyła także ścisła kadra kierownicza zakładu karnego, której przewodniczył dyrektor jednostki ppłk Grzegorz Tomaszewski wraz ze swymi zastępcami ppłk. Mariuszem Kasierskim i mjr. Małgorzatą Banasiak oraz kierownictwem działu penitencjarnego mjr. Krzysztofem Grzybem oraz kpt. Sebastianem Otto.

Dzisiejszy znamienity gość, Jego Ekscelencja Ks. Biskup Józef Zawitkowski na zakończenie pobytu za murami jednostki w Garbalinie, podkreślił, że jest bardzo szczęśliwy, iż mógł odwiedzić naszą małą parafię. Dodał także, iż dla samego Biskupa jak i więźniów, dużym przeżyciem duchowy była możliwość udzielenia i dostąpienia zaszczytu przyjęcia sakramentu bierzmowania. Zadeklarował także, iż w najbliższej przyszłości z chęcią skorzysta z kolejnego zaproszenia do odwiedzin.


 

kpt. Adam Kowalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej