Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi, z dniem 11. stycznia br., ogłosił rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego kandydatów chcących wstąpić w szeregi Służby Więziennej w jednostkach sobie podległych.

W Zakładzie Karnym w Garbalinie ogłoszono nabór kandydatów na nw. stanowiska mundurowe:

1. Strażnik Działu Ochrony – 4 miejsca,

2. Młodszy Referent Działu Ewidencji – 1 miejsce.

Osoby zainteresowane wstąpieniem do Służby Więziennej, mogą zapoznać się z ofertą innych jednostek penitencjarnych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Łodzi. Jak wynika z rozpoczętego postępowania kwalifikacyjnego, oferty pracy dla przyszłych funkcjonariuszy, znajdują się we wszystkich jednostkach zlokalizowanych na terenie miasta Łodzi, Łowiczu, Piotrkowie Trybunalskim oraz Sieradzu.

Osoby zainteresowane rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego, stosownie wypełnioną dokumentację osobową, powinny wysłać tradycyjnie lub przesłać na adres poczty elektronicznej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi do dnia 31 stycznia 2021 roku.

 

Szczegółów dotyczących aktualnego naboru, należy szukać na stronie OISW w Łodzi. Link poniżej:

https://www.sw.gov.pl/strona/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-lodzi-dolacz-do-nas-nabor-do-sluzby-wieziennej

 

kpt. Adam Kowalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej