Budowa czterdziestu przywięziennych hal produkcyjnych na terenie jednostek penitencjarnych naszego kraju, to realizacja jednego z trzech filarów programu „Praca dla więźniów”. Program został wdrożony przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a jednostka penitencjarna w Garbalinie finalizuje już prace wykończeniowe przy budowie hali.

Zatrudnienie w hali produkcyjnej, zgodnie z podpisaną w dniu 8 czerwca 2017 roku umową z firmą „Meble Mikołajczyk”, wiodącym od lat producentem mebli na polskim rynku meblarskim, znajdzie kilkudziesięciu osadzonych z naszej jednostki. Wytypowani do zatrudnienia więźniowie, po odpowiednim przeszkoleniu, zatrudnieni zostaną przy linii produkcyjnej, obsługując przy tym nowoczesne urządzenia wykorzystywane przy produkcji asortymentu meblarskiego.

Biorąc pod uwagę skalę rozpoczętej inwestycji i systematycznie postępującą finalizację prac wykończeniowych, Zakład Karny w Garbalinie odwiedził p. Dariusz Mikołajczyk Prezes Firmy „Meble Mikołajczyk”. W trakcie roboczego spotkania z kierownictwem jednostki, omówione i uszczegółowione zostały kolejne sprawy dotyczące docelowej współpracy. Na zakończenie wizyty goście wraz z funkcjonariuszami udali się na miejsce realizowanych prac wykończeniowych. Inwestycja oceniona został bardzo pozytywnie, a tempo realizowanych prac wskazuje, iż hala zostanie oddana do użytku w ustalonym terminie. Należy także wspomnieć, iż pierwsze prace budowlane rozpoczęte zostały przez firmę GIRDER sp. z o. o. z Włocławka w grudniu ubiegłego roku. Docelowa powierzchnia użytkowa hali wyniesie ok. 1.200 m2..

Program „Praca dla Więźniów”, realizowany przez Służbę Więzienną, wspiera szeroko rozumiareadaptac osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych. Skupia się na tzw. trzech filarach, które obejmują min. budowę hal produkcyjnych na terenie jednostek penitencjarnych, rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz lokalnych samorządów, a także ulgi dla kontrahentów zatrudniających więźniów. Wszystkie wdrożone założenia programu, związane z falowym zatrudnianiem osadzonych, przyczyniły się w praktyce do znacznego ograniczenia wydatków na utrzymanie więźniów.

Jednostka penitencjarna w Garbalinie to zakład karny typu półotwartego, w którym procesowi resocjalizacji poddawani są dorośli mężczyźni, zarówno recydywiści penitencjarni jak i odbywający karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. W miesiącu czerwcu br., z całej populacji osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności, zatrudnienie znalazło w sumie 447 więźniów, a bieżący procentowy poziom zatrudniania kształtuje się na poziomie ok. 55%.

Zgodnie z wytycznymi programu Praca dla więźniów”, kierownictwo Zakładu Karnego w Garbalinie nie poprzestaje jednak na laurach, co ma w praktyce odzwierciedlenie w systematycznym poszukiwaniu i zapraszaniu do współpracy kolejnych kontrahentów przy zatrudnianiu więźniów.

kpt. Adam Kowalski

 

 


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej