W dniu 17 lutego br., na terenie jednostki penitencjarnej w Garbalinie, reaktywowane zostało porozumienie, dotyczące współpracy pomiędzy Zakładem Karnym w Garbalinie, a Zespołem Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy. Priorytetem porozumienia jest upowszechniania wśród uczniów z klas mundurowych, zagadnień związanych z funkcjonowaniem Służby Więziennej.

Uczniowie kolejnych roczników, w ramach wznowionego porozumienia, będą systematycznie wyposażani w fundamentalny zasób wiedzy o służbie w podstawowej jednostce liniowej. Zgodnie z zamysłem, szkolenie młodzieży z tzw. klas mundurowych, ukierunkowane będzie na teoretyczne i praktyczne przybliżenie specyfiki zawodu funkcjonariusza Służby Więziennej wraz z intencją kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych. Zadania tego podejmą się wyznaczeni funkcjonariusze, w ramach cyklu zaplanowanych zajęć teoretyczno – praktycznych. Podpisy pod porozumieniem o woli współpracy złożyli dyrektorzy jednostek. W przypadku łęczyckiej placówki oświatowej podpis złożył p. Krzysztof Wójcik, a z ramienia zakładu karnego płk Grzegorz Tomaszewski.

Dowodzący jednost w Garbalinie, płk Grzegorz Tomaszewski nie ukrywa, iż ma nadzieję, że bezpośrednie wizyty młodzieży w tutejszej jednostce penitencjarnej przełożą się na przyszłe realne zainteresowanie pracą w więziennictwie. Opracowany wspólnie z kadrą „Grodzkiej” harmonogram przyszłych spotkań, powinien w przestępny sposób przybliżyć młodzieży specyfikę służby w liniowej jednostce penitencjarnej. Wybrani do szkolenia funkcjonariusze, mają także za zadanie obal skostniałe mity i przyjęte stereotypy, które od lat krążą w społeczeństwie na temat polskiego więziennictwa. O sile i potencjale każdej formacji mundurowej, decyduje przede wszystkim jej kadra na każdym ze szczebli hierarchii. Ponawiając porozumienie z „Grodzką”, w tak trudnych dla całego społeczeństwa czasach, inwestujemy w młodzież, która w przyszłości może zasilić szeregi naszej formacji.

mjr Adam Kowalski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej