W dniu 21 czerwca br., funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Garbalinie uczestniczyli w  I Szkolnym Pikniku Rodzinnym na terenie Szkoły Podstawowej Leźnicy Małej. Piknik współorganizowany był przez dyrekcję szkoły oraz Radę Rodziców.

Zakład Karny w Garbalinie systematycznie wspierał i nadal stara się wspierać wszelkie inicjatywy miejskiego i gminnego środowiska lokalnego, pomimo trwającej jeszcze pandemii COVID-19. Głównie poprzez bezpośredni udział i pomoc funkcjonariuszy w organizacji wielu imprez plenerowych i to zarówno na terenie samej Łęczycy ale i na terenie Powiatu Łęczyckiego. Jak nakazuje tradycja, kierownictwo jednostki penitencjarnej w Garbalinie odpowiedziało na wystosowane zaproszenie i wsparło organizatorów I Szkolnego Pikniku Rodzinnego jaki odbył się w dniu 21 czerwca br., na terenie Szkoły Podstawowej Leźnicy Małej.

Funkcjonariusze reprezentujący miejscową Służbę Więzienną, zaprezentowali stoisko, na którym odwiedzającej młodzieży udostępniono do obejrzenia i „dotknięcia” m.in. podstawowe środki ochrony osobistej funkcjonariuszy wykorzystywane w trakcie pełnionej służby, umożliwiono także zapoznanie się z historią jednostki, głównie poprzez liczną dokumentację fotograficzną zgromadzoną w kronikach zakładu. Udostępniona została także prasa fachowa, dotycząca Służby Więziennej, w której ukazana jest codzienna służba funkcjonariuszy wszystkich pionów służb ze wszystkich jednostek penitencjarnych Polski.

Oczekiwanym aspektem spotkania z młodzieżą z Leźnicy Małej była także możliwość promocji zawodu funkcjonariusza Służby Więziennej. Głównie w perspektywie kształtowania w świadomości społecznej pozytywnego wizerunku Służby Więziennej, jako formacji mundurowej, która potrafi przede wszystkim profesjonalnie i otwarcie współpracować ze społeczeństwem oraz z innymi służbami mundurowymi z powiatu łęczyckiego. Dzięki zaproszeniu dyrekcji szkoły i Rady Rodziców, funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Garbalinie mogli zaprezentować się jako formacja podległa Ministrowi Sprawiedliwości, realizująca swe podstawowe zadanie jakimi są: ochrona społeczeństwa, humanitarne i praworządne traktowanie osób pozbawionych wolności oraz resocjalizacja skazanych.

 

kpt. Adam Kowalski

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej