W dniu 31 sierpnia br., na terenie jednostki penitencjarnej w Garbalinie, odbyło się spotkanie osadzonych z p. Jolantą Cienkowską, doradcą rozwoju osobistego i zarazem pedagogiem z wieloletnim doświadczeniem w wykonywanym zawodzie. W trakcie sesji, prowadząca podjęła się realizacji projektu edukacyjnego pn. „Drogi i możliwości rozwoju grup wykluczonych społecznie”. Jak się okazało w praktyce, idea projektu oraz forma przekazu, szczerze zainteresowały wszystkich piętnastu uczestników spotkania.

Jak dowiedzieliśmy się od p. Joanny Cienkowskiej, realizującej ww. projekt, głównym jego założeniem jest wskazanie wszystkim zainteresowanym możliwości znalezienia swej nowej drogi życiowej poprzez rozwój wewnętrzny, tj. poznanie i zrozumienia siebie samych i swych zachowań. Bez względu na to z jakiego środowiska pochodzimy, to my podejmujemy kluczowe decyzje dla swej egzystencji. Chcąc mieć na to wpływ, musimy sobie uświadomić, iż nie można zmarnować tego czasu, nawet wtedy gdy przebywamy za murami aresztów śledczych lub zakładów karnych. Takie doświadczenie powinno być traktowane jako punkt zwrotny w kolejach bytu, z którego powinno się wyciągnąć odpowiednie wnioski na przyszłość. Czas odosobnienia, izolacji od społeczeństwa, powinien zostać w pełni wykorzystany na analizę dotychczasowego trybu egzystencji i podjęcie próby znalezienia nowej drogi. Każdy człowiek może wykorzystać zasoby potencjałów drzemiące w nim samym. Rozwój osobisty człowieka jest bardzo złożonym procesem i w praktyce trwa do końca życia każdego z nas. Pożądane jest aby uczestniczyć w nim świadomie. To znaczy aby umieć posługiwać się odpowiednimi narzędziami, dzięki którym oczekiwane przez nas rezultaty osiągniemy zdecydowanie szybciej i będą nas w pełni satysfakcjonować. Zadaniem rozwoju jest świadome przeżycie czasu danego nam na ziemi, w celu osiągnięcia poczucia zadowolenia i spełnienia. Zdobyta wiedza w tym mechanizmie może zdecydowanie przyczynić się do ułatwienia pokonywania wielu trudności, a zwłaszcza trudności i rozterek kiedy zostaniemy postawieni pod przysłowiową ścianą.

Dzięki charyzmie prowadzącej wtorkową sesję, opartej na naturalności i otwartości, a przede wszystkim na nieszablonowej i przystępnej dla odbiorców formule mityngu, wyartykułowane treści przekazu zostały w bardzo pozytywny sposób odebrane przez wszystkich uczestników projektu. Biorąc pod uwagę pozytywny wydźwięk, realne i szczere zainteresowanie osadzonych oraz pozytywny wpływ projektu na złożony proces resocjalizacji, planowana jest w najbliższej przyszłości jego kontynuacja, oczywiście dzięki i w porozumieniu z p. Jolantą Cienkowską.

kpt. Adam Kowalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej