W dniu 25.05.2022r. w siedzibie Nadleśnictwa Grotniki, Dyrektor Zakładu Karnego w Garbalinie płk Grzegorz Tomaszewski i Nadleśniczy mgr inż. Krzysztof Sztarka podpisali porozumienie w sprawie współpracy.

Zawarte porozumienie pozwala na wspólne wprowadzenie innowacyjnych oddziaływań resocjalizacyjnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osadzonych, poprzez prowadzenie działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej wobec skazanych w oparciu o ustawową działalność Nadleśnictwa Grotniki. Skazani w ramach porozumienia będą mieć możliwość uczestniczenia w wykładach i edukacji leśnej w tym ekologicznej. Planowane jest uczestnictwo osadzonych w sadzeniu i sprzątaniu lasów oraz budowaniu budek lęgowych. Współpraca z Nadleśnictwem Grotniki, będzie również wsparciem przy realizacji zadań wynikających z programu readaptacji społecznej „Zielona Planeta” realizowanym na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie.

Zawarcie porozumienia Zakładu Karnego w Garbalinie z Nadleśnictwem Grotniki jest następstwem podpisanego przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego i Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Józefa Kubicę dokumentu o współpracy w zakresie zatrudnienia i prowadzenia oddziaływań w obszarze readaptacji społecznej skazanych.

 

ppor. Kinga Kaczmarek

Foto: mjr Adam Kowalski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej