W dniu 20 maja br., zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Pszczelarzy Ziemi Łęczyckiej, a Zakładem Karnym w Garbalinie. Podpisy pod wspólną deklaracją o kooperacji na rzecz podnoszenia świadomości proekologicznej i na rzecz pszczelarstwa, złożyli: mgr Jarosław Wasiak – Prezes Stowarzyszenia oraz płk Grzegorz Tomaszewski – dyrektor garbalińskiej jednostki penitencjarnej.

Ideą podpisanego dziś porozumienia, jest przede wszystkim wielopoziomowa współpraca dotycząca kształtowania odpowiednich postaw proekologicznych. Biorąc pod uwagę fakt, iż miejscem docelowym, w którym realizowane będę założenia szczegółowe porozumienia, to zakład karny, nastąpi tu pewna korelacja, która pozwoli na zaangażowanie przede wszystkim osadzonych, w szeroko rozumianą edukację proekologiczną, jako jeden z elementów procesu resocjalizacji, przy współpracy z funkcjonariuszami Służby Więziennej.

Podpisanie porozumienia w dniu dzisiejszym nie było przypadkowe. W 2017 roku, Organizacja Narodów Zjednoczonych, ustanowiła dzień dwudziestego maja, Międzynarodowym Dniem Pszczoły, i właśnie z tej okazji skorzystali sygnatariusze dzisiejszego porozumienia, aby złożyć pod nim swe podpisy.

Jak wynika z porozumienia, Zakład Karny w Garbalinie umożliwi Stowarzyszeniu Pszczelarzy Ziemi Łęczyckiej upowszechnienie wiedzy z zakresu pszczelarstwa, bartnictwa oraz roli owadów zapylających w środowisku naturalnym. Stowarzyszenie zobligowało się do wspierania realizacji wszelkich programów readaptacji społecznej z elementami proekologicznymi, które realizować będą głównie funkcjonariusze działu penitencjarnego.

 

mjr Adam Kowalski

Źródło: internet


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej