W ramach podejmowanych działań resocjalizacyjnych i readaptacyjnych, oraz dla osiągnięcia właściwych korzyści społecznych i ekonomicznych, informujemy, że Dyrektor Zakładu Karnego w Garbalinie zaprasza do współpracy przedsiębiorstwa zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie zakładu karnego w zakresie dzierżawy hali i zatrudnienia skazanych. Niniejsza oferta wpisuje się w realizację zainicjowanego programu w 2016 roku Programu „Praca dla więźniów”.

Przykładowe korzyści dla przedsiębiorców wynikające z zatrudnienia osadzonych:

  • wynagrodzenie przysługujące skazanemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy ustala się w sposób zapewniający osiągnięcie kwoty, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

  • z tytułu ponoszonych kosztów zatrudnienia przedsiębiorca zatrudniający osoby pozbawione wolności otrzymuje zwrot kosztów w wysokości 35% wynagrodzeń przysługującym zatrudnionym osadzonym,

  • korzystanie z darmowej ochrony obiektów produkcyjnych zlokalizowanych na terenie ścisłych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej,

Hala produkcyjna:

Przy niewielkim wyposażeniu pomieszczeń w stanowiska pracy (stoły, blaty) oraz w proste narzędzia może w nich odbywać się produkcja podzespołów, montowanie elementów oraz inne prace nie wymagające specjalnego tworzenia wyspecjalizowanych stanowisk pracy.

Hala produkcyjna o powierzchni użytkowej – 1224m2 w tym: parter - 1023,00 m2, pierwsze piętro – 201,4 m2 oraz teren przyległy do hali logistycznej- 1025m2 utwardzony (kostka brukowa), teren ogrodzony.

Wszelkich informacji udziela służba zatrudnieniowa Zakładu Karnego w Garbalinie:

Telefon: 24 388 00 88 lub 024 388 01 88

 

Zainteresowanych zapraszamy do współpracy!

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej