Na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie prowadzone są zróżnicowane oddziaływania wobec osadzonych zdiagnozowanych jako uzależnieni od alkoholu. W ramach oddziału terapeutycznego skazani objęci są podstawową psychoterapią uzależnienia od alkoholu.

Zindywidualizowane i różnorodne oddziaływania penitencjarne polegające na dostosowaniu ich do osobowości skazanego, potrzeb oraz celów wykonywania kary, są jednym z podstawowych europejskich standardów wykonywania kary pozbawienia wolności.

Oddział terapeutyczny funkcjonujący w Zakładzie Kanym w Garbalinie cieszy się już 20- letnią historią. Przeznaczony jest dla 45 skazanych recydywistów penitencjarnych, którzy zostali zdiagnozowani jako osoby uzależnione od alkoholu i zakwalifikowani decyzją Komisji Penitencjarnej bądź postanowieniem właściwego sądu do odbywania kary w zakładzie karnym typu półotwartego w systemie terapeutycznym.

Oddziaływania penitencjarne w oddziale terapeutycznym prowadzone są w oparciu o indywidualne programy terapeutyczne, które kadra oddziału opracowuje, na podstawie diagnozy mechanizmów choroby, przy współudziale i w odniesieniu do potrzeb danego pacjenta.

W Zakładzie Karnym w Garbalinie zespół terapeutyczny tworzy sześciu funkcjonariuszy dwóch psychologów, trzech terapeutów oraz wychowawca.

Przyjęcia na terapię mają charakter rotacyjny co oznacza, że wolne miejsca w grupach terapeutycznych powstałe z powodu ukończenia terapii przez jednych osadzonych są na bieżąco uzupełniane przez nowe osoby.

Oddziaływania terapeutyczne prowadzone w ramach oddziału realizowane są w ramach terapii indywidualnej i grupowej, w formie spotkań indywidualnych, grup terapeutycznych, zajęć warsztatowych, edukacji, warsztatów i treningów umiejętnosci, a oferta terapeutyczna oddziału poszerzona jest o możliowść korzystania z mitingów Wspólnoty AA.

Głównymi zadaniami oddziału terapeutycznego jest motywowanie skazanych do udziału w procesie terapii, celem maksymalnego wykorzystania czasu refleksji nad wpływem zażywania alkoholu dla indywidualnej historii skazanego, zrozumienia mechanizmów choroby, budowania potrzeby utrzymywania abstynencji oraz nabywania i rozwijania narzędzi, służących trzeźwieniu. Budowanie trzeźwego życia, umożliwia rozwijanie umiejętności współżycia społecznego, czym przyczynia się do przygotowania skazanych do samodzielnej, zgodnej z zasadami prawa, satysfakcjonującej egzystencji po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

 

kpt. Paulina Gajek

ppor. Daria Sadowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej