Kolejne miejsca pracy dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności to efekt podpisanego porozumienia, pomiędzy Zakładem Karnym w Garbalinie, a firmą Serwis Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Umowa podpisana została dniu 25 czerwca br., na terenie jednostki penitencjarnej w Garbalinie. Podpisy pod umową o współpracy złożyli, ppłk Grzegorz Tomaszewski - Dyrektor Zakładu Karnego w Garbalinie oraz reprezentujący firmę Serwis Plus p. Adam Biały - Dyrektor Wykonawczy.

Finalizacja kolejnej umowy z podmiotem zewnętrznym, który zatrudniał będzie w niedalekiej przyszłości więźniów z naszej jednostki, wpisuje się w realizację ogólnopolskiego programu „Praca dla więźniów”. Kluczowym założeniem programu jest przecież sukcesywne zwiększanie zatrudnienia więźniów, zarówno na terenie jednostek penitencjarnych jak i poza murami zakładów karnych i aresztów śledczych. Jednym z najważniejszych elementów oddziaływania na skazanych jest przecież praca. Praca, która stanowi niepodważalny filar złożonego i długofalowego procesu resocjalizacji każdego więźnia. Umowa o współpracy przyniesie wymierne korzyści wszystkim zaangażowanym stronom, zarówno przyszłym pracodawcom, osadzonym a przede wszystkim społeczeństwu.

Realizacja zobowiązań w ramach współpracy z ww. firmą, pozwoli kierownictwu jednostki skierować do pracy poza terenem zakładu karnego kolejnych skazanych. Umowa precyzuje także możliwość rozszerzenia w przyszłości formy zatrudnienia. Pracę w firmie Serwis Plus Sp. z o.o. znajdą osadzeni, którzy spełniają odpowiednie kryteria do podjęcia pracy poza murami zakładu, a przede wszystkim posiadają do spłaty ciążące na nich zobowiązania finansowe.

Serwis Plus Sp. z o.o. z Warszawy powstała w 2005 roku i jako firma utsourcingowa specjalizująca się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw. Firma przejmuje wybrane obszary działalności swego klienta, optymalizując koszty działalności, zapewniając jednocześnie serwis na najwyższym poziomie. Serwis Plus oferuje m.in. specjalistyczne usługi mycia i dezynfekcji hal i urządzeń produkcyjnych, sprzątanie biurowców i utrzymanie terenów zewnętrznych, ochrony mienia, leasing pracowników czy prowadzenie przyzakładowych stołówek i kantyn. Działa głównie w branży spożywczej. Wśród klientów firmy są zarówno duże międzynarodowe korporacje jak również średniej wielkości przedsiębiorstwa. Serwis Plus zatrudnia obecnie ok. 1500 osób. Osadzeni zatrudnieni przez Serwis Plus pracować będą jako sprzątający pomieszczenia w pobliskim zakładzie drobiarskim Animex K3 w pobliskich Krężelewicach.

Należy także wspomnieć, iż w ostatnim czasie ppłk Grzegorz Tomaszewski podpisał umowę z następną firmą, która zatrudni w swych szeregach kolejnych osadzonych. Firma, z którą nawiązano współpracę to Hydro – Mat ze Świnic Warckich. Główne zadanie firmy Hydro - Mat to kompleksowy remont wybranych oddziałów mieszkalnych. Podpisywanie przez kierownictwo jednostki penitencjarnej w Garbalinie kolejnych umów z kontrahentami zewnętrznymi to sukcesywne i planowe zwiększanie zatrudniania, zarówno na terenie jednostki jak i poza nią.

kpt. Adam Kowalski

Informacja: Strona Firmy Serwis Plus Sp. z o.o.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej